2024

Vinimportørens middag fredag 12. januar 2024 kl. 19.00

Vinimportørens middag lørdag 13. januar 2024 kl. 19.00

Damenes aften fredag 26. og lørdag 27. januar 2024 kl. 19.00

Skalldyraften lørdag 10. februar 2024 kl. 19.00

Herrenes aften lørdag 2. mars 2024 kl. 19.00

Gjestekokkkens kveld 9. mars 2024 kl. 19.00

Skreiaften 16. mars 2024 kl. 19.00

Winemakers dinner 14. september 2024 kl. 19.00

100% Hvalermat aften 21. september 2024 kl. 19.00

Sildeaften 28. september 2024 kl. 19.00

Hummeraften 5. oktober 2024 kl. 19.00

Viltaften 19. oktober 2024 kl. 19.00

Juleøl lansering 3. november 2024 kl. 19.00

Lutefisk aften 9. november 2024 kl. 19.00


Reservasjonsvilkår

For gruppereservasjon gjelder følgende vilkår:

For grupper på mer enn 12 pers gjelder følgende avbestillingsvilkår. Avbestilling for hele gruppen mindre en 1 mnd. før reservert dato faktureres det reserverte i sin helhet.

Små korrigeringer av antall mer enn 48 timer før faktureres ikke. Korrigeringer mindre en 48 timer før faktureres det bestilte.

For enkelt reservasjoner mindre en 12 pers gjelder følgende:

Avbestilling samme dag før ankomst faktureres ikke.

For reservasjoner hvor du ikke møter til avtalt reservasjon, faktureres det ett gebyr for ikke møtt med kr 350 pr. person.

For reservasjoner til alle våre aftener gjelder avbestilling minst en måned før. Ved ikke fremmøte og avbestilt til oppgitt frist, faktureres det for komplett menypris.

Faktureringsvilkår

For all fakturering gjelder følgende:

All fakturering skal være avtalt i forkant. Ved fakturering til firma, stat og kommune skal du om mulig legge ved en henvisning/ rekvisisjon. Du skal alltid legge ved ett visittkort for kontaktperson for den som er ansvarlig for reservasjonen.

For all fakturering gjelder 7 dagers forfall. Betaling etter forfall belastes med gebyr.

For fakturering av store selskap, bryllup med mer, faktureres 50 % en mnd. før.

For spørsmål vennligst ta kontakt med Torild Sørensen på tlf. 90 87 97 21