2023

Vinimportørens middag fredag 15. septemnber 2023 kl. 19.00

Vinimportørens middag lørdag 16. september 2023 kl. 19.00

Sildeaften lørdag 23. september 2023 kl. 19.00

AFTEN – 100% mat fra Hvaler lørdag 30. september 2023 kl. 19.00

Hummeraften lørdag 7. oktober 2023 kl. 19.00

Viltaften lørdag 21. oktober 2023 kl 19.00

Lutefiskaften lørdag 4. november 2023 kl. 19.00

2024

Winemakers dinner lørdag 13. januar 2024 kl. 19.00

Damenes aften fredag 26. og lørdag 27. januar 2024 kl. 19.00

Skalldyraften lørdag 10. februar 2024 kl. 19.00

Herrenes aften lørdag 2. mars 2024 kl. 19.00

Gjestekokkkens kveld 9. mars 2024 kl. 19.00

Skreiaften 22. mars 2024 kl. 19.00


Reservasjonsvilkår

For gruppereservasjon gjelder følgende vilkår:

For grupper på mer enn 12 pers gjelder følgende avbestillingsvilkår. Avbestilling for hele gruppen mindre en 1 mnd. før reservert dato faktureres det reserverte i sin helhet.

Små korrigeringer av antall mer enn 48 timer før faktureres ikke. Korrigeringer mindre en 48 timer før faktureres det bestilte.

For enkelt reservasjoner mindre en 12 pers gjelder følgende:

Avbestilling samme dag før ankomst faktureres ikke.

For reservasjoner hvor du ikke møter til avtalt reservasjon, faktureres det ett gebyr for ikke møtt med kr 350 pr. person.

For reservasjoner til alle våre aftener gjelder avbestilling minst en måned før. Ved ikke fremmøte og avbestilt til oppgitt frist, faktureres det for komplett menypris.

Faktureringsvilkår

For all fakturering gjelder følgende:

All fakturering skal være avtalt i forkant. Ved fakturering til firma, stat og kommune skal du om mulig legge ved en henvisning/ rekvisisjon. Du skal alltid legge ved ett visittkort for kontaktperson for den som er ansvarlig for reservasjonen.

For all fakturering gjelder 7 dagers forfall. Betaling etter forfall belastes med gebyr.

For fakturering av store selskap, bryllup med mer, faktureres 50 % en mnd. før.

For spørsmål vennligst ta kontakt med Torild Sørensen på tlf. 90 87 97 21