Kontakt
Du kan kontakte oss på telefon eller epost.
Telefon: 91 91 77 33
Epost: post@forste-reis.no
Adresse: Under kollen 2, 1680 Skjærhalden
Reservasjonsvilkår
For gruppereservasjon gjelder følgende vilkår:
  • For grupper på mer enn 12 pers gjelder følgende avbestillingsvilkår. Avbestilling for hele gruppen mindre en 1 mnd før reservert dato. Faktureres det reserverte i sin helhet.
  • Små korrigeringer av antall mer enn 48 timer før, faktureres ikke. Korrigeringer mindre en 48 timer før, faktureres det bestilte.
For enkelt reservasjoner mindre en 12 pers gjelder følgende:
For avbestilling samme dag, før ankomst. Faktureres ikke.
For reservasjoner hvor det ikke møtes til avtalt reservasjon, faktureres det ett gebyr for ikke møtt med kr. 350,- pr. pers.
For reservasjoner til alle våre aftener gjelder avbestilling minst en måned før. Ved ikke fremmøte og avbestilt til oppgitt frist faktureres det for komplett meny pris. (SE PRIS VED HVERT ARRANGEMENT)
Faktureringsvilkår
For all fakturering gjelder følgende:
  • All fakturering skal være avtalt i forkant. Ved fakturering til firma, stat og kommune skal det om mulig legges ved en henvisning / rekvisisjon. Det skal alltid legges ved ett visittkort for kontaktperson for den som er ansvarlig for reservasjonen.
  • For all fakturering gjelder 7 dagers forfall. Betaling etter forfall belastes med gebyr.
  • For fakturering av store selskap, bryllup med mer, faktureres 50 % en mnd før.
For spørsmål vennligst ta kontakt med Torild Sørensen på tlf. 90 87 97 21