HISTORIEN OM BUA
Sildefisket omkring Hvaler er omtalt helt tilbake til 1000-tallet. Silda har altså kommet og gått i perioder de siste tusen år. Forekomstene har variert fra ingenting, til eventyrlige fangster.
En av disse periodene, som har satt en del ennå synlige spor, startet i 1876. Da ble det igjen ble oppservert fetsild. Silda kom inn forbi Herføl, inn Gravningssundet og opp til Singløy. Hvor den ble fisket frem til 1879, men uten at det var mulig å avsette større mengder fisk. Prisene ble dårlige, og store mengder sild ble liggende å råtne på strendene. Noe ble solgt som gjødsel men til sterkt reduserte priser.
I 1880 økte igjen fangstene av sild, og eksperter fra Stavanger og Haugesundskanten kom for å delta i fisket. For at sildefangstene skulle kunne omsettes i større mengder, måtte silda saltes. Det ble derfor bygget sildesalterier, i og omkring Skjærhalden. Allerede i 1882 var det 19 salterier i drift i Hvaler. Deriblant ble Borholmens salteri bygget omkring 1880 på nordøstre spiss av Borholmen. Salteriet var bygget og eid av fire spekulanter (Jentoft, Capjon, Andreassen og Wahl). I 1892 ble salteriet solgt for kr. 5.000,- til brødrene Ameln (ABBA) i Stockholm.
De fleste salteriene fikk kort levetid, og forsvant omkring 1900 sammen med drømmen om at silda skulle vende tilbake. Flere store salterier ble solgt og revet. Borholmen salteri ble kjøpt av kjøpmann Harald Eilertsen, revet «planke for planke» og pakket som en flåte, hvorpå det ble slept til Skjærhalden og gjenreist i ca 1905.
Bygget ble den neste tiden nyttet som ishus, lager og butikk. Mange fiskere leide ogsæ redskapsboder i bygget , hvor de oppbevarte og reparerte fiskeredskapene sine. Noen bodde også i disse bodene for perioder. Det har som mange husker, også vært bensinstasjon, lensmannskontor og snekkerverksted i dette bygget.
Bygget ble i 1979 overdratt fra familien Eilertsen til Omar Eilsertsen, som igjen solgte til Hvaler båt og fergeselskap i 1994. Eiendommen ble deretter solgt til dagens eiere (Cardio Eiendom AS) i 2002. Bua inneholder i dag pizzarestauranten Vertshuset Skjærhalden og sjømatrestauranten Første Reis.
(Rett sør for fyret på Borholmen, står enda granittpilarene igjen etter salteriet, og vitner om den gang sildefisket var viktigste levevei på Hvaler.)
Vi håper dere får et hyggelig restaurantbesøk med god mat og drikke, her på Første Reis.
Fredrik og Torild